You are here Sản phẩm Đồ thờ Sơn Đồng Tủ Thờ, Sập Thờ Tủ Thờ Gỗ Cẩm Lai, Cẩn Ốc
PDFInE-mail
Tủ thờ gỗ cẩm lai 13 chám 1,47mTủ Thờ Gỗ Gõ Đỏ

Tủ Thờ Gỗ Cẩm Lai, Cẩn Ốc
Hình phóng to


Tủ Thờ Gỗ Cẩm Lai, Cẩn Ốc

Giá: 26.500.000 VND

Liên hệ với chúng tôi về sản phẩm này

STT KÍCH THƯỚC
1

NGANG 1,53 m Cao 1,53 m Rộng 79 cm

26.500.000 VND


2

NGANG 1,76 m Cao 1,53 m Rộng 79 cm

34.500.000 VND


3

NGANG 1,97 m Cao 1,53 m Rộng 89 cm

42.500.000 VND

 

Giá chưa bao gồm  cẩn ốc:

1 - Ốc thường+ 3.000.000 VND

2 - Cẩn ốc đẹp + 15.000.000 VND