Trang chủ
JA slide show

Tổ đình Bửu Thạnh làm lễ khánh thành, an vị Phật

GNO - Sáng ngày 04/06/2013, tại tổ đình Bửu Thạnh (đường Nguyễn Duy Trinh, ấp Ông Nhiêu, phường Long Trường, quận 9, TP.HCM) đã tổ chức lễ lạc thành - an vị Phật tại bổn tự sau 2 năm xây mới và trùng tu.

 

HT.Thi_n tßnh_ HT. Nh² tfn_ Ht.t_nh h_nh_HT.NH_T QUANG.JPG